Program edukacyjny "Podstępne WZW"

 

W roku szkolnym 2017/2018, w naszej szkole realizowany był po raz kolejny profilaktyczny program edukacyjny „Podstępne WZW”, który został zainicjowany w roku 2011. Organizatorem przedsięwzięcia są Fundacja "Gwiazda Nadziei" oraz Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. Program ten jest skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dotyczy profilaktyki nowotworowej. Głównym celem programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności na raka wątroby poprzez:

  • upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C,
  • uświadomienie ryzyka zakażenia wirusami HBV i HCV oraz zagrożeń związanych z zakażeniem,
  • budowanie postaw prozdrowotnych związanych z unikaniem czynników ryzyka oraz przestrzeganiem zasad profilaktyki w tym zakresie w życiu codziennym,
  • pobudzenie do refleksji nad akceptacją osób zakażonych. Program ten realizowany był w naszej w szkole w klasach pierwszych i czwartych, a jego treści skierowane były zarówno do młodzieży (ulotki, plakaty, gazetka, prezentacja multimedialna, film, pogadanka), jak i do ich rodziców lub opiekunów (materiały informacyjne na stronie internetowej szkoły). Więcej informacji na temat programu na stronie: www.gwiazdanadziei.pl .

 

  pdf

 

Broszura - wirusowe zapalenie
wątroby typu B

   

 

   pdf  

 Broszura - wirusowe zapalenie
wątroby typu C

   

 

   pdf  

 Plakat promujący program

   

 

 rolka  

Spot promujący program