Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie (1)

Obrabiarki wyposażone w układ sterowania numerycznego CNC, wykonują zautomatyzowany program pracy, który obejmuje sterowanie wszystkimi ruchami zespołów roboczych,parametrami obróbki oraz właściwymi dla danej obrabiarki czynnościami pomocniczymi. Wzrastająca wydajność obrabiarek sterowanych numerycznie i zmienność systemów produkcyjnych stawiają specjalistom wysokie wymagania. Systemy CAD/CAM wspomagają proces produkcyjny umożliwiając osiągnięcie wysokiej jakości , skrócenie czasu wytwarzania oraz umożliwiają kompleksowy przebieg produkcji . Systemy te ułatwiają i łączą w całość procesy wytwarzania: konstruowanie i programowanie CNC. Wyposażenie techniczne pracowni to obrabiarki sterowane numerycznie firmy SPINNER (tokarka , frezarka) ze sterowaniem firmy SIEMENS AG. Zastosowany sterownik jest jednym z najbardziej znanych w Polsce systemów sterowania obrabiarek skrawających . Integralną częścią pracowni jest trzynaście stanowisk wyposażonych w komputery PC i nowoczesny symulator CNC firmy MTS GmbH, który uwzględnia następujące, istotne punkty: - optymalne dopasowanie do obrabiarki i sterowania CNC - łatwe i zmienne powiązanie w systemy produkcyjne - obsługa POW (Programowanie Orientacyjno Warsztatowe) Symulator CNC jest częścią składową kompletnego systemu CAD/CAM dla technologii toczenia i frezowania. Jego koncepcja dydaktyczna została opracowana wspólnie z Federalnym Instytutem Kształcenia Zawodowego.

 

Galeriapowrot