Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Menu

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Kształcimy zawodowo!

Strona główna Poczta Dziennik Plan Galerie Kursy

Szczęśliwe numerki: 10 i 26


Szczęśliwe numerki:

10

26

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4

Kwalifikacyjne kursy zawodowe


 

Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła w miejsce szkół dla dorosłych od września 2012 roku do systemu edukacji zawodowej nową formę kształcenia – kwalifikacyjny kurs zawodowy. Kwalifikacyjny kurs zawodowy (zwany dalej kursem) jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w szkołach zawodowych (zasadniczej szkoły zawodowej, technikach).


Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (gimnazjum, szkoła podstawowa/zawodowa/średnia/wyższa). Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Kliknij poniższe linki, aby uzyskać więcej informacji:


Regulamin organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych


Użytkowanie obrabiarek skrawających