Kalendarium roku szkolnego 2018/2019

 

 
I-sze półrocze
II-gie półrocze
Klasy maturalne 03.09.2018 - 14.12.2018  17.12.2018 - 26.04.2019
Klasy trzecie technikum 03.09.2018 - 04.01.2019  07.01.2019 - 21.06.2019
Klasy 1-2 technikum, 1-3 branżowej szkoły I st. 03.09.2018 - 18.01.2019  21.01.2019 - 21.06.2019 

 

 • 03.09.2018r. – inauguracja nowego roku szkolnego
 • 06.09.2018r. – zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych i maturalnych
 • 09.09.2018r. – termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji I/II 2019
 • 12.09.2018r. – zebranie RP – zatwierdzenie planów pracy szkoły
 • 20.09.2018r. – zebrania z Rodzicami uczniów klas drugich i trzecich technikum i branżowej szkoły I stopnia
 • 20.09.2018r. – wybory do Rady Rodziców
 • 01.10.2018r. – termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju 2019
 • 15.11.2018r. – zebrania z Rodzicami uczniów wszystkich klas oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami
 • 30.11.2018r. – termin podania propozycji ocen i informacji o zagrożeniach w klasach maturalnych
 • 14.12.2018r. – termin podania propozycji ocen i informacji o zagrożeniach w klasach 3 technikum
 • 14.12.2018r. – zakończenie I półrocza w klasach maturalnych

Zimowa przerwa świąteczna: 22.12.2018 – 01.01.2019r.


 • 03.01.2019r. – termin podania propozycji ocen i informacji o zagrożeniach - klasy 1 i 2 technikum oraz klasy 1-3 branżowej szkoły I stopnia
 • 04.01.2019r. – zakończenie I półrocza w klasach trzecich technikum
 • 09.01.2019r. ÷ 16.02.2019r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (klasy 4-te oraz trzecie technikum: 3tps, 3te i 3tme)
 • 10.01.2019r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (klasy 4-te oraz trzecie technikum: 3tps, 3te i 3tme)
 • 18.01.2019r. – zakończenie I półrocza - klasy 1-2 technikum i 1-3 branżowej szkoły I stopnia
 • 22.01.2019r. – zebranie RP w sprawie klasyfikacji wszystkich klas technikum i branżowej szkoły I stopnia
 • 24.01.2019r. – zebrania informacyjne po I półroczu dla Rodziców uczniów wszystkich klas technikum i branżowej szkoły I stopnia
 • 30.01.2019r. – zebranie plenarne RP po I półroczu nauki
 • 07.02-2019r. – ostateczny termin wprowadzania zmian w deklaracjach przystąpienia do egzaminu maturalnego
 • 18.02.2019r. – termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji VI/VII 2019

Ferie zimowe: 11.02.2019r. – 24.02.2019r.


 • 11.04.2019r. – zebrania dla Rodziców uczniów wszystkich klas; propozycje ocen rocznych i informacje o zagrożeniach w klasach maturalnych oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami (przeniesiono na 6.05.2019r.)

Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04.2019r. – 23.04.2019r.


 • 24.04.2019r. – zebranie RP w sprawie klasyfikacji rocznej i końcowej dla klas maturalnych
 • 26.04.2019r. zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych
 • 06.05.2019r. – rozpoczęcie egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2018/2019
 • 06.05.2019r. ÷ 31.05.2019r. – zewnętrzne praktyki zawodowe dla uczniów ZST
 • 30.05.2019r. – zebrania z Rodzicami uczniów klas 1-3 technikum i branżowej szkoły I stopnia - propozycje ocen rocznych i informacje o zagrożeniach
 • 17.06.2019r. ÷ 04.07.2019r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (klasy: 2tor, 3ti, 3te, 3 tps, 3tme, 3tm, 3th, 3mps, 3op)
 • 18.06.2019r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (klasy: 2tor, 3ti, 3te, 3 tps, 3tme, 3tm, 3th, 3mps, 3op, 3wz)
 • 18.06.2019r. – zebranie RP w sprawie klasyfikacji wszystkich klas technikum i branżowej szkoły I stopnia
 • 19.06.2019r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ferie letnie: 21.06.2019 – 31.08.2019r.


 • 27.06.2019r. – zebranie plenarne RP podsumowujące roczną pracę szkoły

  

powrot