Kierunki kształcenia w ZST Mikołów

 

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Technicznych kształcimy w podanych niżej typach szkół. Jeśli jesteś zainteresowany(a) wykazem kierunków kształcenia, w których prowadzimy rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020, przejdź na stronę rekrutacja.zst.edu.pl.

 

TECHNIKUM:

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

  • zawód elektromechanik pojazdów samochodowych - kwalifikacja M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
  • zawód operator obrabiarek skrawających - kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających;
  • zawód technik pojazdów samochodowych - kwalifikacja M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.;
  • zawód technik mechanik - kwalifikacja M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;

 

PONADTO:

  • jesteśmy wyposażeni w nowoczesny sprzęt techniczny, zakupiony ze środków pomocowych Unii Europejskiej;
  • bierzemy udział w programach - projektach międzynarodowych i krajowych;
  • świadczymy usługi mechaniczne i samochodowe w Stacji Kontroli Pojazdów i na Warsztatach Szkolnych;
  • umożliwiamy podnoszenie kwalifikacji zawodowych w Centrum Szkoleniowo-Technologicznym.