Kierunki kształcenia

 

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Technicznych będziemy kształcić młodzież w następujących typach szkół i zawodach:

 

TECHNIKUM:

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

  • zawód elektromechanik pojazdów samochodowych - kwalifikacja M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

  • zawód operator obrabiarek skrawających - kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających;

  • zawód technik pojazdów samochodowych - kwalifikacja M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.;

  • zawód technik mechanik - kwalifikacja M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;

 

PONADTO:

  • jesteśmy wyposażeni w nowoczesny sprzęt techniczny, zakupiony ze środków pomocowych Unii Europejskiej;

  • bierzemy udział w programach - projektach międzynarodowych i krajowych;

  • świadczymy usługi mechaniczne i samochodowe w Stacji Kontroli Pojazdów i na Warsztatach Szkolnych;

  • umożliwiamy podnoszenie kwalifikacji zawodowych w Centrum Szkoleniowo-Technologicznym.