Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • obsługiwania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
  • diagnozowania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
  • naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

 

Miejsca zatrudnienia:

  • fabryki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  • punkty serwisowe i autoryzowane stacje obsługi pojazdów samochodowych,
  • przedsiębiorstwa transportu samochodowego,
  • wyspecjalizowane zakłady rzemieślnicze elektromechaniki samochodowej,
  • własna działalność gospodarcza.

 


powrot