Mechanik pojazdów samochodowych

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • diagnozowania pojazdów samochodowych;
  • obsługi pojazdów samochodowych;
  • naprawy pojazdów samochodowych.

 

Mechanicy pojazdów samochodowych znajdują zatrudnienie w wyspecjalizowanych usługowych warsztatach samochodowych, w zakładach diagnostycznych i naprawczych oraz w stacjach obsługowo-naprawczych. Mogą również otworzyć własny warsztat.

 


powrot