Technik elektryk

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • eksploatowania instalacji elektrycznych;
 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk mogą być zatrudnieni w:

 • zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną,
 • zakładach produkujących urządzenia elektryczne,
 • firmach zajmujących się montażem instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,
 • zakładach eksploatujących urządzenia elektryczne,
 • serwisach elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
 • placówkach zajmujących się dystrybucją urządzeń i osprzętu elektrycznego.

 


powrot