Technik informatyk

 

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk mogą być zatrudnieni w:

  • instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
  • firmach zajmujących się instalowaniem, uruchamianiem i prowadzeniem baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego,
  • firmach zajmujących się dostawą Internetu.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
  • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
  • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
  • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
  • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

 

 

rolka  Zobacz prezentację zawodu

 


powrot