Technik mechatronik

 

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik mogą być zatrudnieni w:

  • zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym,
  • zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania,serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

Absolwent szkoły może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

 


powrot