Technik organizacji reklamy

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;
  • organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;
  • projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

 

rolka  Zobacz prezentację zawodu

 

Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zajmuje się zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w agencjach reklamowych, na stanowisku agenta reklamowego, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

 

Podczas nauki realizowane będą następujące przedmioty zawodowe: podstawy ekonomii, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, marketing, elementy towaroznawstwa, psychologia reklamy, public relations, organizacja reklamy, prawo, etyka i kultura zawodu, język angielski, rysunek i liternictwo, historia sztuki i reklamy, pracownia techniki reklamy, grafika komputerowa, techniki poligraficzne, fotografia reklamowa.

 


powrot