Technik pojazdów samochodowych

 

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych mogą być zatrudnieni w:

  • stacjach obsługi pojazdów,
  • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
  • stacjach kontroli pojazdów,
  • salonach sprzedaży pojazdów samochodowych,
  • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
  • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

 

Absolwent szkoły może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Absolwent technikum kształcącego w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
  • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
  • organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

 


powrot