Informacje i komunikaty

Informacje archiwalne

[2019-09-18 08:15:25]

KOMUNIKAT O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Informujemy uczniów naszej szkoły, że w ramach programu operacyjnego Unii Europejskiej "Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła będzie realizować projekt w ramach Ponadnarodowej mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - "Uczeń polskiej szkoły branżowej w niemieckim systemie dualnym" <<czytaj więcej>>...

Adam Sabiniok

[2019-09-18 08:10:15]

KONKURS ELEKTRONIKA - BY ŻYŁO SIĘ ŁATWIEJ

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej wraz z partnerami – firmami SIEMENS Polska oraz KAMAMI już po raz trzeci ogłasza konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pod hasłem: Elektronika – by żyło się łatwiej. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – szczególnie liceów o profilach matematyczno-fizycznych i politechnicznych oraz techników elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych, automatycznych i pokrewnych <<czytaj więcej>>...

Dyrekcja ZST

[2019-09-18 08:00:20]

EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA

Od 5 do 20 października w całej Europie, w tym oczywiście w Polsce, odbędzie się Europejski Tydzień Kodowania, czyli #CodeWeek2019. Na czym polega to świętowanie? Na świetnej zabawie, do której zapraszamy wszystkich, w każdym wieku. Europejski Tydzień Kodowania to <<czytaj więcej>>...

Dyrekcja ZST

[2019-09-12 14:00:10]

ZEBRANIA INFORMACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS DRUGICH I TRZECICH

Zapraszamy Rodziców uczniów klas drugich i trzecich technikum i branżowej szkoły I stopnia na zebrania informacyjne z wychowawcami klas w czwartek 19 września, o godzinie 17:30. W tym samym dniu, o godzinie 18:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych. Szczegółowy harmonogram zebrań jest dostępny pod tym linkiem. Zapraszamy.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna ZST

[2019-09-10 07:45:20]

KONKURS "JESTEM EKO"

Celem konkursu jest promowanie oraz propagowanie nawyków proekologicznych. Zachęcenie dzieci i młodzieży do zainteresowania się tematyką ochrony środowiska. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu jest Fundacja Honor Pomagania Dzieciom. Wiecej informacji o konkursie, jego regulamin i formularz złodzeniowy są dostepne pod tym linkiem.

Dyrekcja ZST

[2019-09-08 17:10:25]

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW OD NNW

Szanowni Rodzice, Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 grupowe ubezpieczenie uczniów Zespołu Szkół Technicznych od następstw nieszczęśliwych wypadków zostało zawarte <<czytaj więcej>>...

Dyrekcja ZST

[2019-09-06 07:00:00]

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie informuje, że w związku z rozpoczynającym się remontem schodów wejściowych do szkoły, od godz. 13:30 dnia 06.09.2019r. do odwołania, wejście do szkoły odbywa się bocznymi drzwiami tj. od ulicy Pokoju i od strony świetlicy. Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor ZST

[2019-09-03 13:55:35]

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

Biblioteka ZST ogłasza kiermasz podręczników szkolnych. Uczniowie klas 2, 3 i 4 technikum oraz 2 i 3 szkoły branżowej I stopnia zamierzający sprzedać swoje podręczniki mogą zgłaszać się na przerwach międzylekcyjnych do nauczycieli bibliotekarzy z kompletem książek, który zamierzają zbyć młodszym koleżankom i kolegom <<czytaj więcej>>...

Bibliotekarze

[2019-09-02 09:25:10]

mLEGITYMACJE DLA UCZNIÓW ZST!

Od lipca tego roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych uzyskali możliwość korzystania z mLegitymacji! Wycztarczy, że uczeń posiadający ważną legitymację szkolną w wersji papierowej wypełni wniosek w sekretariacie szkoły i dołączy własne zdjęcie. Po wygenerowaniu legitymacji w systemie przez sekretariat szkoły, uczeń aktywuje mLegitymację na swoim telefonie w systemie mObywatel! Póki co, aktywacja mLegitymacji możliwa jest tylko na telefonach z systemem Android! .

Dyrekcja ZST