Komunikaty i informacje

 

[2018-09-19 17:15:10]

KONKURS "ELEKTRONIKA - BY ŻYŁO SIĘ ŁATWIEJ" (EDYCJA 2019)

Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej wraz z firmami SIEMENS oraz KAMAMI organizuje podobnie jak w zeszłym roku konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na projekt będący praktycznym zastosowaniem szeroko pojętej elektroniki, informatyki lub automatyki. Dla laureatów Konkursu przewidziane są cenne nagrody, w tym stypendia Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Szkoły, z których wywodzą się laureaci otrzymają zestawy sterowników PLC...  [ogłoszenie konkursowe], [regulamin konkursu], [strona konkursu].

 

Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej


[2018-09-18 08:10:30]

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "ZAWODOWCY Z MIKOŁOWA"

Informujemy uczniów naszej szkoły, że z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w tym roku szkolnym realizowany będzie projekt "Zawodowcy z Mikołowa - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZST". W ramach tego projektu trzydziestu uczniów ZST ukończy bezpłatne kursy prawa jazdy na kategorię C i CE oraz kwalifikację wstępną niezbędną do kierowania pojazdami ciężarowymi...  [więcej szczegółów].

 

mgr inż. Adam Sabiniok


[2018-09-14 07:50:45]

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS DRUGICH I TRZECICH

Informujemy, że w najbliższy czwartek 20 września w ZST Mikołów odbędą się zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas drugich i trzecich technikum oraz branżowej szkoły I stopnia... [harmonogram zebrań].

 

Dyrekcja ZST


[2018-09-11 10:10:50]

RUSZA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

Informujemy uczniów naszej szkoły, że w ramach programu Unii Europejskiej: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła będzie realizować dwa projekty w ramach Ponadnarodowej mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego: "Twoja praktyka, Twój zawód, Twoja przyszłość" – skierowany do uczniów klas trzecich technikum oraz "Uczeń polskiej szkoły branżowej w niemieckim systemie dualnym" – skierowany do uczniów klas drugich i trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia. W ramach projektów uczniowie wezmą udział w praktyce zawodowej w Bułgarii, Hiszpanii, we Włoszech lub w Niemczech... [więcej szczegółów].

 

mgr inż. Adam Sabiniok


[2018-09-05 10:55:15]

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH!

Biblioteka ZST ogłasza kiermasz podręczników szkolnych. Uczniowie klas technikum i zasadniczych szkół zawodowych zamierzający sprzedać swoje podręczniki mogą zgłaszać się na przerwach międzylekcyjnych do nauczycieli bibliotekarzy z kompletem książek, który zamierzają zbyć młodszym koleżankom i kolegom. Kiermasz będzie trwał od 5 do 21 września 2018r.

Sprzedawcy powinni sami ustalić cenę swoich podręczników oraz opatrzyć każdy podręcznik imieniem i nazwiskiem oraz symbolem klasy do której uczęszcza. Sprzedawcy powinni zrobić listę podręczników (z wyszczególnieniem tytułów i cen książek) w ilości 2 egzemplarzy. Książki powinny być w miarę dobrym stanie (nie zniszczone lub wybrakowane). Dodatkowych informacji udzielają bibliotekarze szkolni.

 

Bibliotekarze


[2018-08-12 18:40:25]

ABSOLWENCIE, WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE TEKA ABSOLWENTA!

Technologia – Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja. Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia. Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych... [szczegóły], [plakat promującyt projekt].

 

 Dyrekcja ZST


[2018-07-06 13:05:15]

KONKURS PLASTYCZNY "POCZTÓWKA NA STO LAT – MOJA NIEPODLEGŁA"

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach organizuje konkurs plastyczny pod nazwą "Pocztówka na sto lat - moja Niepodległa". Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na wystawie pokonkursowej oraz mobilnej wystawie. Pocztówki należy zgłaszać do 14 września 2018 r. osobiście w siedzibie organizatora, e-mailowo lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego podany w regulaminie konkursu [regulamin konkursu], [załącznik].

 

Starostwo Powiatowe w Mikołowie


[2018-06-14 14:05:15]

TALENTY NA START!

13.06.2018r w ZST odbył się kolejny przegląd szkolnych talentów. Uczniowie przygotowali prace plastyczne, grali, śpiewali, tańczyli, recytowali, a nawet prezentowali swoje umiejętności akrobatyczne. W kategorii wystawowej konkurs wygrała Ewa Tkocz z klasy 2tps, a w kategorii scenicznej zespół Dzikie Wieprze. Nagrody dla zwycięzców, jak co roku ufundował Komitet Rodzicielski [zob. zdjęcia].


Biblioteka


 

[2018-06-13 07:30:15]

PROGRAM "DOBRY START"

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu "Dobry Start". Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program "Dobry Start" to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć. Więcej informacji na temat programu "Dobry Start" znaleźć można na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart. Materiały promocyjne programu: [plakat][ulotka]


Dyrekcja ZST


 

[2018-06-12 14:20:15]

UMOWA PATRONACKA Z WYDZIAŁEM TRANSPORTU POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

W poniedziałek 11.06.2018 została zawarta umowa patronacka naszej szkoły z Wydziałem Transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Umowę patronacką podpisali: Dziekan Wydziału Transportu dr hab. inż. Piotra Folęga oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych - mgr Elżbieta Jabłońska. Współpraca w ramach patronatu polegać będzie między innymi na merytorycznym wspomaganiu procesu dydaktycznego szkoły w celu przygotowania młodzieży do kontynuacji nauki w Politechnice Śląskiej - zdjęcia: [1][2].


Dyrekcja ZST


 

[2018-06-06 13:10:00]

KLASA POD PATRONATEM FAMUR SA

W środę 6 czerwca odbyło się uroczyste podpisanie umowy, na mocy której w Zespole Szkół Technicznych została utworzona Klasa Patronacka FAMUR SA. Inicjatywa ta skierowana jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 przystąpią do nauki w I klasie zawodowej o profilu "Operator obrabiarek skrawających" - zdjęcia: [1].


Dyrekcja ZST