Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest alternatywną formą kształcenia dorosłych, zastępującą kształcenie w szkołach zawodowych (szkole branżowej I stopnia i w technikum). Ukończenie takiego kursu w naszej placówce umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego, potwierdzającego kwalifikację w danym zawodzie. Po zakończeniu zajęć kwalifikacyjnego kursu zawodowego, uczestnik uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu - świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest alternatywną formą kształcenia dorosłych, zastępującą kształcenie w szkołach zawodowych (szkole branżowej I stopnia i w technikum). Ukończenie takiego kursu w naszej placówce umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego, potwierdzającego kwalifikację w danym zawodzie. Po zakończeniu zajęć kwalifikacyjnego kursu zawodowego, uczestnik uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu - świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

Regulamin organizacji kursów

 

pdf

 

Regulamin organizacji
kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacja M.44

Zawód: 311504 technik mechanik

Kwalifikacja: M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Materiały do pobrania:

 

pdf   word
     
Karta zgłoszeniowa
(format PDF)
  Karta zgłoszeniowa
(format DOC)

 Klauzula informacyjna RODO

Kontakt i dodatkowe informacje

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać droga mailową na adres e-mail: tmyszor@zst.edu.plpoczta@zst.edu.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące kursu można uzyskać pod telefonem 32 226 20 28