Informacje dla rodziców

     
konsultacje  

Harmonogram indywidualnych konsultacji
nauczycieli z Rodzicami

     
 centrumWsparcia   Centrum wsparcia
     
 KBDSPN    

O lekach, marihuanie,dopalaczach bez histerii.
Poradnik dla rodziców

     
 KBDSPN  

Szkoła i rodzice wobec zagrożeń
substancjami psychoaktywnymi

     
 KBDSPN  

Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii