Ubezpieczenie młodzieży od NNW

 

Szanowni Rodzice, Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 grupowe ubezpieczenie uczniów Zespołu Szkół Technicznych od następstw nieszczęśliwych wypadków zostało zawarte z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. Ubezpieczenie dotyczy jedynie uczniów, których rodzice ubezpieczą swoje dzieci w publikowanym wariancie.

 

Numer polisy: Polisa typ 184 nr 001009157

 

Poniżej udostępniono informacje o postępowaniu w przypadku zgłoszenia szkody oraz ogólne warunki ubezpieczenia:

 

 

pdf  

Zakres ubezpieczenia

     
pdf   

Zgłaszanie szkody

     
 pdf    

Ogólne warunki ubezpieczenia