Ubezpieczenie uczniów od NNW

 

Szanowni Rodzice, Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 grupowe ubezpieczenie naszych uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków zostało zawarte z  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Numer polisy: Polisa typ 184 nr 001022642.

 

Info

Zakres ubezpieczenia

owu

bezpieczne Dziecko