Kalendarium roku szkolnego 2019/2020

 

 
I-sze półrocze
II-gie półrocze
Klasy maturalne 02.09.2019 - 13.12.2019 16.12.2019 - 24.04.2020
Klasy trzecie technikum, 2ti i 2tm
02.09.2019 - 10.01.2020 13.01.2020 - 26.06.2020
Pozostałe klasy 02.09.2019 - 07.02.2020 10.02.2020 - 26.06.2020

 

 • 02.09.2019r. – inauguracja nowego roku szkolnego

 • 05.09.2019r. – zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych i maturalnych

 • 09.09.2019r. – termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja I/II 2020)

 • 11.09.2019r. – zebranie RP – zatwierdzenie planów pracy szkoły

 • 19.09.2019r. – zebrania z Rodzicami uczniów klas drugich i trzecich technikum oraz branżowej szkoły I stopnia

 • 19.09.2019r. – wybory do Rady Rodziców

 • 30.09.2019r. – ostateczny termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju 2020

 • 07.11.2019r. – zebrania z Rodzicami uczniów wszystkich klas oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami

 • 29.11.2019r. – termin podania propozycji ocen i informacji o zagrożeniach w klasach maturalnych

 • 13.12.2019r. – zakończenie I półrocza w klasach maturalnych

 • 17.12.2019r. – termin podania propozycji ocen i informacji o zagrożeniach w klasach 3 technikum i w klasach 2ti i 2tm


Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2019 – 01.01.2020r.


 • 03.01.2020r. – termin podania propozycji ocen półrocznych i informacje o zagrożeniach - klasy 1 i 2 (bez 2ti i 2tm) technikum
  oraz klasy 1-3 branżowej szkoły I stopnia

 • 09.01.2020r. ÷ 15.02.2019r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna

 • 10.01.2020r. – zakończenie I półrocza w klasach trzecich technikum oraz klasach 2ti i 2tm

 • 10.01.2020r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna


Ferie zimowe: 13.01.2020r. – 26.01.2020r.


 • 31.01.2020r. – termin wystawienia ocen śródrocznych - klasy 1, 2 (bez 2ti, 2tm) technikum i klasy 1-3 branżowej szkoły I stopnia.

 • 04.02.2020r. – zebranie RP w sprawie klasyfikacji wszystkich klas technikum i branżowej szkoły I stopnia

 • 06.02.2020r. – wywiadówki po I półroczu dla Rodziców uczniów wszystkich klas technikum i branżowej szkoły I stopnia

 • 07.02.2020r. – zakończenie I półrocza - klasy 1-2 (bez 2ti i 2tm) technikum oraz klasy 1-3 branżowej szkoły I stopnia

 • 07.02-2020r. – ostateczny termin wprowadzania zmian w deklaracjach przystąpienia do egzaminu maturalnego

 • 07.02.2020r. – termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2017 - sesja VI/VII 2020)

 • 10.02.2020r. – zebranie plenarne RP po I półroczu nauki

 • 22.02.2020r. – termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012 - sesja VI/VII 2020)

 • 07.04.2020r. – zebrania dla Rodziców uczniów wszystkich klas; propozycje ocen rocznych i informacje o zagrożeniach w klasach maturalnych, konsultacje indywidualne z nauczycielami


Wiosenna przerwa świąteczna: 09.04.2020r. – 14.04.2020r.


 • 17.04.2020r. ÷ 15.05.2020r. – zewnętrzne praktyki zawodowe dla uczniów ZST

 • 21.04.2020r. – zebranie RP w sprawie klasyfikacji rocznej i końcowej dla klas maturalnych

 • 24.04.2020r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych

 • 04.05.2020r. ÷ 22.05.2020r. – egzaminy maturalne w roku szkolnym 2019/2020

 • 04.06.2020r. – zebrania z Rodzicami uczniów klas 1-3 technikum i branżowej szkoły I stopnia - propozycje ocen rocznych i informacje o zagrożeniach

 • 08.06.2020r, ÷ 29.06.2020r. – egzaminy maturalne w roku szkolnym 2019/2020
 • 22.06.2020r. ÷ 09.07.2020r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna

 • 23.06.2020r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

 • 23.06.2020r. – zebranie RP w sprawie klasyfikacji wszystkich klas 1-3 technikum i branżowej szkoły I stopnia

 • 26.06.2020r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Ferie letnie: 27.06.2020 – 31.08.2020r.


 • 30.06.2020r. – zebranie plenarne RP podsumowujące roczną pracę szkoły

  

powrot