Podstawy programowe

 

Wykaz obowiązujących podstaw programowych kształcenia ogólnego i podstaw programowych kształcenia w zawodzie, realizowanych w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie. 

 

Podstawy programowe

 

Wykaz obowiązujących podstaw programowych kształcenia ogólnego i podstaw programowych kształcenia w zawodzie, realizowanych w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie. 

 

Podstawy programowe kształcenia ogólnego

 

Technikum

 

Branżowa szkoła I stopnia