Podstawa programowa

 

Wykaz obowiązujących podstaw programowych kształcenia ogólnego i podstaw programowych kształcenia w zawodach, realizowanych w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie.