Programy nauczania i podręczniki

 

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników obowiązujący w klasach technikum, w klasach pierwszych branżowej szkoły 1-go stopnia oraz w klasach drugich i trzecich zasadniczej szkoły zawodowej w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie.

 

Programy nauczania i podręczniki

 

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników obowiązujący w klasach technikum, w klasach pierwszych branżowej szkoły 1-go stopnia oraz w klasach drugich i trzecich zasadniczej szkoły zawodowej w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie.