Szkolny wykaz podręczników

 

Szkolny wykaz podręczników obowiązujący we wszystkich klasach technikum, w klasach pierwszych i drugich branżowej szkoły 1-go stopnia oraz w klasach trzecich zasadniczej szkoły zawodowej w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie. 

 

Szkolny wykaz podręczników

 

Szkolny wykaz podręczników obowiązujący we wszystkich klasach technikum, w klasach pierwszych i drugich branżowej szkoły 1-go stopnia oraz w klasach trzecich zasadniczej szkoły zawodowej w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie.