Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
W MIKOŁOWIE

Kształcimy zawodowo!

Czwartek 20 kwietnia! Dzień Otwarty ZST Mikołów dla kandydatów do klas pierwszych!
Kliknij i poznaj szczegóły!

Wykaz podrecznikow

SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Prezentujemy szkolny wykaz podręczników dla klas pięcioletniego technikum oraz klas w trzyletniej branżowej szkole 1-go stopnia w roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie….

ZST MIKOŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

0
uczniów w klasach
technikum
0
uczniów w klasach
branżowej szkoły I stopnia
0
słuchaczy w klasie
branżowej szkoły II stopnia

POMOC DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W latach szkolnych 2023/2024 i 2025/2026 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom…

SZKOŁY, W KTÓRYCH KSZTAŁCIMY

Kierunki ksztalcenia

ZST MIKOŁÓW W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

DLA NAUCZYCIELA

PLATFORMY EDUKACYJNE

DLA UCZNIA

INFORMACJE PUBLICZNE

DLA RODZICA

NASI PARTNERZY

Nasi partnerzy

Od lat współpracujemy z wiodącymi firmami i zakładami produkcyjnymi w naszym regionie. Nawiązaliśmy współpracę z wybranymi uczelniami i ośrodkami kształcenia w kraju.

Scroll to Top