Drukuj

COVID-19


ZASADY I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO W ZST MIKOŁÓW


SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID-19


POKONAJMY RAZEM KORONA WIRUSA - APLIKACJA


POKONAJMY RAZEM KORONA WIRUSA - ULOTKA


BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W ŚRODKACH TRANSPORTU PUBLICZNEGO


WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DOTYCZĄCE TRANSPORTU


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY - 10 ZASAD DLA UCZNIA


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY - WSKAZÓWKI DLA RODZICA


CHROŃ INNYCH PRZED ZACHOROWANIEM


STOSUJ ZASADY BEZPIECZNEJ ŻYWNOŚCI


UMYJ RĘCE


PRZESTRZEGAJ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY


CO MUSISZ WIEDZIEĆ NA POCZĄTEK?


* Za dostępność cyfrową publikowanych na tej stronie materiałów odpowiadają ich autorzy