Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Szkoła i pracownie

Szkoła

Nasza szkoła powstała w 1924 roku jako Publiczna Szkoła Dokształcająca. Była pierwszą taką placówką w ówczesnym powiecie pszczyńskim. Pierwszy okres jej działalności przypada na lata 1924-1945. Drugi okres istnienia szkoły przypada na lata 1945-1974. Wtedy to placówka obejmowała Publiczną Szkołę Zawodową, Szkołę Przemysłową Mikołowskich Zakładów Budowy Maszyn i jednoroczną Koedukacyjną Szkołę Przysposobienia Handlowego Izby Przemysłowo Handlowej w Katowicach z siedzibą w Mikołowie, a od roku 1963 także Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Dorosłych. W 1974 roku szkoła została przeniesiona do nowego budynku przy ulicy Rybnickiej 44, w którym funkcjonuje do dziś. W tym też roku przyjęła nazwę Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Od roku 1977 w szkole działają warsztaty szkolne, a od roku 1978 szkoła oficjalnie nosi nazwę Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie. Po transformacji ustrojowej naszego państwa, w latach 90-tych XX wieku ZST w Mikołowie, dzięki współpracy szkoły z Ministerstwem Edukacji oraz udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych, staliśmy się jedną z najbardziej znanych i najlepiej wyposażonych szkół zawodowych w kraju.

Boisko, sale gimnastyczne i siłownia

Od 2016 roku Zespół Szkół Technicznych dysponuje nowoczesnym wielofunkcyjnym boiskiem sportowym. Przy przebudowie starego obiektu, zmieniona została nawierzchnia boiska, wybudowano tor do zawodów lekkoatletycznych i bieżnię do skoku w dal. Cały teren został ogrodzony. Na boisku można grać między innymi w piłkę nożną, siatkówkę czy piłkę ręczną. Niezależnie od zajęć sportowych na świeżym powietrzu, nasi uczniowie mają także do dyspozycji dwie sale gimnastyczne oraz siłownię.

Centrum multimedialne

Współczesna szkoła nie może istnieć bez multimedialnego zaplecza dla uczniów i nauczycieli. Dlatego też przed laty powstało w naszej szkole Centrum multimedialne. Zostało ono zorganizowane w czytelni naszej bogato wyposażonej biblioteki. Do korzystania z dobrodziejstw takiego centrum upoważnieni są wszyscy uczniowie naszej szkoły i nauczyciele w godzinach pracy czytelni. Każdy zainteresowany ma do swojej dyspozycji komputer z dostępem do Internetu. W centrum można przygotować się do zajęć, odrobić zadanie domowe czy przygotować referat.

Pracownia aplikacji internetowych

Pracownia aplikacji internetowych mieści się w sali 7 w głównym budynku naszej szkoły. Zajęcia w pracowni aplikacji są ukierunkowane na kwalifikację zawodową INF.03 w zawodzie technik informatyk. Obejmują one aplikacje internetowe i bazy danych. Każdy z komputerów w pracowni jest serwerem AMP (Apache, MySQL PHP) w sieci lokalnej. W ramach zajęć na pracowni uczniowie poznają techniki i zasady projektowania stron WWW oraz poznają język HTML i CSS. Uczą się oprogramowywać strony WWW za pomocą skryptów JavaScript oraz oprogramowują strony za pomocą skryptów PHP. Poznają zasady administrowania i zarządzania serwerami baz danych (MySQL, MariaDB i SQL Server) oraz uczą się programowania baz danych w języku SQL.

Pracownia handlowa

Pracownia handlowa zlokalizowana jest w sali 204. Odbywają się w niej głównie zajęcia związane z obsługą klientów, sprzedażą towarów, organizacją i technikami sprzedaży, symulacyjną firmą handlową. W ramach zajęć uczniowie obsługują urządzenia techniczne stosowane w handlu tj. kasy fiskalne, czytniki kodów kreskowych, metkownice, wagi. Sporządzają dokumentację handlową. Zapoznają się z obsługą specjalistycznego oprogramowania komputerowego „Subiekt” (handel i magazyn), „Rachmistrz i Rewizor” (księgowość i finanse), „Gratyfikant” (kadry i płace) stosowanego m.in. w jednostkach handlowych.

Pracownia programowania

Pracownia programowania mieści się w sali nr 202 w głównym budynku szkoły. W pracowni odbywają się zajęcia w ramach kwalifikacji INF.03 w zawodzie technik informatyk i technik programista, które obejmują pracę z bazami danych (desktop i klient-serwer), tworzenie stron WWW (HTML i CSS) oraz programowanie stron WWW (języki JavaScript oraz PHP). W ramach wspomnianej kwalifikacji uczniowie pracują także z popularnymi systemami CSS. W pracowni w ramach kwalifikacji INF.04 w zawodzie technik programista odbywają się także zajęcia z projektowania, programowania i testowania aplikacji webowych, aplikacji desktopowych, oraz aplikacji mobilnych.

Pracownia reklamy

Pracownia reklamy mieści się w sali 11 w głównym budynku szkoły. Nowoczesna pracownia przeznaczona jest do prowadzenia zajęć teoretycznych, praktycznych i przeprowadzania egzaminu zawodowego dla zawodu Technik Organizacji Reklamy. Pracownia została wyposażona w nowe krzesła, stoły komputerowe, stoły do prac projektowych. Największe wrażenie jednak robi ściana pomalowana w nowoczesne motywy w niestandardowych kolorach. W pracownia zostanie jeszcze wyposażona w ploter tnący, ploter rysujący, cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, urządzenia wielofunkcyjne i drukarki.

Pracownia samochodowa

Pracownia samochodowa (warsztat samochodowy) znajduje się w budynku warsztatów szkolnych. Jest wyposażona w trzy stanowiska z podnośnikami i jedno stanowisko do diagnostyki silników. Najczęściej w pracowni dokonuje się napraw pojazdów, wymiany podzespołów oraz montażu i demontażu pomocy dydaktycznych (ukośniki, skrzynie biegów, zawieszenia). Atutem pracowni jest nasz stacja kontroli pojazdów, w której można zdiagnozować stan motocykli, samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 3500 kg, zweryfikować części pojazdów samochodowych, naprawić podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, wyposażenie elektryczne, mechanizmy przeniesienia napędu oraz silniki spalinowe. Stacja kontroli pojazdów powstała w 1993 roku. Wykwalifikowana kadra zapewnia wysoki poziom nauczania i zdobycie odpowiednich kwalifikacji.

Pracownie CNC

Obydwie pracownie CNC (Computerized Numerical Control – obróbki sterowanej komputerowo) znajdują sięw budynku warsztatów szkolnych. Pierwsza z pracowni wyposażona jest w obrabiarki sterowane numerycznie firmy SPINNER (tokarka i frezarka) ze sterowaniem firmy SIEMENS AG. Zastosowany sterownik jest jednym z najbardziej znanych w Polsce systemów sterowania obrabiarek skrawających. Integralną częścią pracowni jest trzynaście stanowisk wyposażonych w komputery PC i nowoczesny symulator CNC firmy MTS GmbH.

Druga z pracowni jest wyposażona w obrabiarki sterowane numerycznie firmy CBKO (tokarka) i Extron (frezarka) ze sterowaniem firmy FANUC.
pracownia jest wyposażona także w dziesięć stanowisk komputerowych wyposażonych w następujące oprogramowanie: MTS – symulator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, AutoCAD, Inventor, SollidEdge oraz w programy do tworzenia graficznej dokumentacji

Pracownie technik komputerowych

Pierwsza pracownia jest usytuowana w sali 201 w głównym budynku dydaktycznym ZST. Jest to jedna z najbardziej uniwersalnych pracowni w szkole. Możemy w niej przeprowadzać zarówno badania specjalistycznych układów sieciowych, jak i poznać oprzyrządowanie sieciowe. Uczniowie zajmują się także projektowaniem i wykonywaniem sieci LAN. Na pracowni odbywają się także ćwiczenia w zakresie poznawania i obsługi serwerów podstawowych usług internetowych oraz administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi (Windows Server, Linux). W pracowni głownie odbywają się zajęcia w ramach kwalifikacji INF.02 w zwodzie technik informatyk.

Drugą pracownią ukierunkowaną na zajęcia z kwalifikacji INF.02 jest pracownia w sali 116. Tutaj odbywają się głównie zajęcia z zakresu urządzeń techniki komputerowej, obsługi systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych.

Pracownie: elektryczna i mechatroniki

Pracownia elektryczna w sali 403 w budynku warsztatów szkolnych została utworzona w celu realizacji kształcenia z zakresu kwalifikacji zawodowej „Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji , maszyn i urządzeń elektrycznych” oraz „Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych” zgodnie z podstawą programową w zawodach: technik elektryk oraz elektryk. Pracownia posiada 6 stanowisk dydaktycznych i jest dobrze wyposażona w środki dydaktyczne.

Druga z pracowni mieści się Pracownia mieści się w sali 410 w budynku warsztatów szkolnych. W pracowni są stanowiska komputerowe przystosowane do zajęć z przedmiotów mechatronicznych i informatycznych oraz elektrycznych. Na wyposażeniu są między innymi: instalacje elektryczne – jednofazowa i trójfazowa, sieć komputerowa (dwa gniazdka sieciowe na stanowisko), elementy i układy przeznaczone do budowy, symulacji i badania sieci komputerowych, narzędzia i sprzęt przeznaczony do przeprowadzania diagnozy, naprawy i modernizacji urządzeń techniki komputerowej, zestawy narzędzi do montażu elementów i układów elektronicznych oraz stanowisko do obróbki ręcznej.

Pracownie: sterowników i urządzeń mechatronicznych

Pracownia sterowników PLC usytuowana jest w budynku warsztatów szkolnych (sala 404). Sterowniki PLC to uniwersalne urządzenia mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub innego urządzenia technologicznego. Pracownia sterowników przemysłowych znajduje się w budynku warsztatów szkolnych ZST Mikołów. Uczniowie odbywający zajęcia w tej pracowni uczą się obsługi sterowników oraz ich programowania pod katem wykorzystania w sterowaniu pracą konkretnego urządzenia. Każdy sterownik jest połączony z komputerem PC. W pracowni odbywają się zajęcia dla uczniów technikum elektrycznego, mechanicznego i mechatronicznego.

Druga z pracowni wyposażona jest w stanowiska do ćwiczeń firmy FESTO DIDACTIC, na których można jednocześnie konstruować
dwa różne układy hydrauliczne niezależnie od siebie. Zestawy te są zaopatrzone w układ zasilania. Każde stanowisko jest skonstruowane na dwie osoby, co daje komfortowe warunki nauczania. Źródłem ich zasilania jest kompresor. Na tablicy do montowania układów znajdują się: zespół oczyszczania sprężonego powietrza i blok rozdzielający do którego podłączony jest kompresor. Stanowiska posiadają tablice do montowania elementów hydraulicznych. Tablice i elementy są tak zaprojektowane aby można je było łatwo montować i demontować. Każdy zespół ćwiczący ma także do swojej dyspozycji komputer PC z możliwością korzystania z Internetu.

Pracownie informatyczne

Wszystkie pracownie do kształcenia w zakresie informatyki ogólnej znajdują się w głównym budynku szkoły na parterze. Są to pracownie dostępne w salach o numerach: 1, 2, 3 oraz 4. W pracowniach informatycznych uczniowie poznają zasady pracy z pakietami biurowymi, uczą się tworzyć grafikę komputerową, pracować z multimediami, korzystać z technologii internetowych czy uczą się podstaw programowania w wybranych językach programowania. Wszystkie pracownie są wyposażone w szybkie łącze internetowe i projektory. W części pracowni znajduje się także wielkoekranowy telewizor oraz tablica interaktywna. Do dyspozycji uczniów są także skanery i drukarki.

Scroll to Top