[2022-04-25]

WIROMET - OFERTA PRACY!

Zakłady Mechaniczne Wiromet S.A. z Mikołowa poszukują pracownika. Szczegóły w załączniku.

Sekretariat szkoły


* Za dostępność cyfrową publikowanych na tej stronie materiałów odpowiadają ich autorzy