Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Jubileusz 100-lecia szkolnictwa zawodowego w Mikołowie

Jubileusz 100-lecia

Organizatorzy obchodów stulecia szkolnictwa zawodowego w Mikołowie zwracają się z gorącą prośbą do absolwentów i ich rodziców oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Technicznych o udostępnienie archiwalnych pamiątek z życia szkoły (zdjęcia, dyplomy, puchary, wycinki prasowe, itp.) na potrzeby przygotowania okolicznościowych wystaw, prezentacji multimedialnych, plakatów i folderów, związanych tematycznie z tym doniosłym wydarzeniem.  Z góry dziękujemy za pomoc, zapewniając zwrot pamiątek po ich wykorzystaniu dla potrzeb obchodów jubileuszu. Osoby zainteresowane udostępnieniem materiałów prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 22 62 028, 32 22 62 104, kontakt mailowy: lp.ude.tsz@tairaterkes lub osobisty pod adresem: Zespół Szkół Technicznych, ul. Rybnicka 44, 43- 190 Mikołów.

Organizatorzy

Dołącz do nas!
Twórz historię razem z nami!

Scroll to Top