Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Kalendarium roku szkolnego

 I-sze półroczeII-gie półrocze
Klasy maturalne technikum oraz bs II stopnia04.09.2023 – 17.12.202318.12.2023 – 26.04.2024
Klasy 3 i 4 technikum04.09.2023 – 07.01.202408.01.2024 – 21.06.2024
Pozostałe klasy technikum i bs I stopnia04.09.2023 – 21.01.202422.01.2024 – 21.06.2024
 • 04.09.2023r. – inauguracja nowego roku szkolnego
 • 07.09.2023r. – zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz klas maturalnych
 • 13.09.2023r. – zebranie RP – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego
 • 15.09.2023r. – termin złożenia deklaracji do egzaminu zawodowego (sesja styczeń 2024)
 • 21.09.2023r. – zebrania z Rodzicami uczniów klas 2, 3 i 4 technikum oraz 2 i 3 branżowej szkoły I stopnia
 • 21.09.2023r. – zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców
 • 02.10.2023r. – ostateczny termin złożenia deklaracji wstępnych o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w maju 2024
 • 09.11.2023r. – konsultacje dla Rodziców uczniów wszystkich klas
 • 01.12.2023r. – termin podania propozycji ocen w klasach maturalnych technikum i branżowej szkoły II stopnia
 • 15.12.2023r. – termin podania propozycji ocen w klasach 3  i 4 technikum
 • 20.12.2023r. – zebranie RP – klasyfikacja śródroczna klas maturalnych i szkolenie nt. procedur przeprowadzania egzaminów zawodowych
 • 20.12.2023r. – wywiadówki po I półroczu nauki dla Rodziców uczniów klas maturalnych

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2023r. – 01.01.2024r.

 • 05.01.2024r. – termin podania propozycji ocen w klasach 1 i 2 technikum oraz w klasach 1, 2, 3 branżowej szkoły I stopnia
 • 09.01.2024r. ÷ 20.01.2024r. – egzamin zawodowy – część praktyczna (klasa 3 technik reklamy i klasa 2 branżowej szkoły II stopnia)
 • 10.01.2024r. ÷ 15.01.2024r. – egzamin zawodowy – część teoretyczna (klasa 3 technik reklamy i klasa 2 branżowej szkoły II stopnia)
 • 24.01.2024r. – zebranie RP w sprawie klasyfikacji śródrocznej klas 1, 2, 3, 4 technikum oraz klas 1, 2, 3 branżowej szkoły I stopnia
 • 25.01.2024r. – wywiadówki po I półroczu dla Rodziców uczniów  klas 1, 2, 3, 4 technikum oraz klas 1, 2, 3 branżowej szkoły I stopnia

Ferie zimowe: 29.01.2024r. – 11.02.2024r.

 • 07.02.2024r. – ostateczny termin wprowadzenia zmian w deklaracjach o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w maju 2024
 • 07.02.2024r. – termin złożenia deklaracji do egzaminu zawodowego (sesja czerwiec 2024)
 • 14.02.2024r. – zebranie plenarne RP po I półroczu nauki
 • 14.02.2024r. ÷ 16.02.2024r. – rekolekcje wielkopostne
 • 26.02.2024r. ÷ 22.03.2024r. – praktyki zawodowe (klasy 4 technikum)

Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03.2024r. – 02.04.2024r.

 • 03.04.2024r. ÷ 30.04.2024r. – praktyki zawodowe (klasy 3 technikum)
 • 10.04.2024r. – termin podania propozycji ocen w klasach maturalnych
 • 11.04.2024r. – zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych – propozycje ocen rocznych;
 • 11.04.2024r. – konsultacje indywidualne z nauczycielami dla Rodziców uczniów pozostałych klas
 • 24.04.2024r. – zebranie RP w sprawie klasyfikacji rocznej i końcowej dla klas maturalnych
 • 26.04.2024r. – zakończenie zajęć w klasach maturalnych
 • 07.05.2024r. ÷ 24.05.2024r. – egzaminy maturalne w części pisemnej
 • 11.05.2024r. ÷ 25.05.2024r. – egzaminy maturalne w części ustnej
 • 03.06.2024r. ÷ 19.06.2024r. – egzamin zawodowy – część praktyczna (klasy 3 i 4 technikum oraz klasy 3 branżowej szkoły I stopnia)
 • 03.06.2024r. – termin podania propozycji ocen w klasach 1, 2, 3, 4 technikum oraz w klasach 1, 2, 3 branżowej szkoły I stopnia
 • 04.06.2024r. ÷ 10.06.2024r. – egzamin zawodowy – część teoretyczna (klasy 3 i 4 technikum oraz klasy 3 branżowej szkoły I stopnia)
 • 06.06.2024r. – zebrania z Rodzicami uczniów klas 1, 2, 3, 4 technikum i klas 1, 2, 3 branżowej szkoły I stopnia – propozycje ocen rocznych
 • 18.06.2024r. – zebranie RP  – klasyfikacja roczna uczniów klas 1, 2, 3 i 4 technikum oraz klas 1, 2, 3 branżowej szkoły I stopnia
 • 21.06.2024r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ferie letnie: 22.06.2024 – 31.08.2024r.

 • 27.06.2024r. – zebranie plenarne RP podsumowujące roczną pracę szkoły
Scroll to Top