Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Nauczanie w zakresie rozszerzonym

Nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym organizuje Dyrektor szkoły zgodnie z ramowym planem nauczania i aktualnie obowiązującymi przepisami. Uczeń technikum ma obowiązek wyboru 2 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.
Scroll to Top