Wyjazd uczniów ZST na Słowenię

image01 image02 image03 image04 image05 image06 image07 image08 image09 image10 image11 image12 image13 image14