Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Prezydium Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca RR:

  • Anna Ratka 

Zastępca przewodniczącej RR:

  • Magdalena Wróbel 

Skarbnik RR:

  • Kaja Gierlotka 

Sekretarz RR:

  • Małgorzata Gruszka 

Członkowie prezydium RR:

  • Agnieszka Mazur
  • Agnieszka Nawrat
  • Sylwester Greń
  • Marcin Kurpias
  • Mirosław Wrona
Scroll to Top