Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

1.5 % podatku dla ZST

Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości przekazania 1.5% podatku dochodowego za rok 2023 na rzecz pomocy naszej szkole. Możecie Państwo to uczynić, wskazując w formularzu PIT – 37, nr KRS 0000064561 oraz Cel szczegółowy: ZST MIKOŁÓW. Uzyskane środki zostaną w całości przeznaczone na doposażenie bazy dydaktycznej i realizację zadań edukacyjno – wychowawczych. Poniżej pokazany został wzór poprawnego wypełnienia odpowiedniej pozycji w formularzu podatkowym PIT -37:

1.5 procent dla ZST
Inne, indywidualne darowizny na rzecz pomocy szkole można przekazać także bezpośrednio na konto bankowe:

98 1560 0013 2353 7693 8000 0002 z dopiskiem „ZST MIKOŁÓW”.

Dziękujemy za każdą formę wsparcia.
Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie

Scroll to Top