Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Projekt „Jak być liderem w szkole branżowej”

Cele szkolenia:

  • Doskonalenie umiejętności menedżerskich.
  • Poznanie cech prawdziwego lidera.
  • Nabycie umiejętności przewodzenia grupie ludzi.
  • Wykształcenie zachowań umożliwiających skuteczne kierowanie zespołem.
  • Poznanie technik motywacyjnych i komunikacyjnych.

Materiały:

Scroll to Top