Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Projekt „Śląskie. Zawodowcy”

Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2019 – 31.12.2022.
Logo Śląskie Zawodowcy
Scroll to Top