Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Uczeń szkoły branżowej w niemieckim systemie dualnym

Projekt mobilności ponadnarodowej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Opis projektu


Projekt mobilności ponadnarodowej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).
 • Nazwa i numer projektu: „Uczeń polskiej szkoły branżowej w niemieckim systemie dualnym”, POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049788
 • Okres realizacji: 2018.10.01 – 2021.09.30 (3 lata)
 • Uczestnicy: 32 uczniów ZST Branżowej Szkoły I Stopnia z opiekunami
 • Budżet projektu: 300 456,85 PLN
 • Zakres projektu: Odbycie 3 – tygodniowych staży zagranicznych w Niemczech przez uczniów szkoły branżowej
 • Udział w projekcie jest dla uczestnika całkowicie bezpłatny.

Rezultaty projektu


 • wzrost jakości kształcenia zawodowego w ZST poprzez wspieranie ponadnarodowej mobilności uczniów kształcących się zawodowo, ich doskonalenie zawodowe oraz wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce, w nowym środowisku zawodowym, w dążeniu do osobistego rozwoju i zdobycia kwalifikacji wymaganych na Europejskim Rynku Pracy;
 • nauka branżowych języków obcych;
 • poznanie funkcjonowania i organizacji pracy w nowoczesnych europejskich firmach;
 • przygotowanie młodych pracowników do zatrudnienia w naszym regionie lub w UE;
 • wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.

Działania


Scroll to Top