Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Wiedza Edukacja Rozwój

Informujemy uczniów ZST, że w ramach programu operacyjnego Unii Europejskiej: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła będzie realizować dwa projekty w ramach Ponadnarodowej mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego: „Twoja praktyka, Twój zawód, Twoja przyszłość” – skierowany do uczniów klas trzecich technikum oraz „Uczeń polskiej szkoły branżowej w niemieckim systemie dualnym” – skierowany do uczniów klas drugich i trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia. W ramach projektów uczniowie wezmą udział w praktyce zawodowej w Bułgarii, Hiszpanii, we Włoszech lub w Niemczech. Uczniowie zainteresowani udziałem w tym projekcie i wyjazdem na praktykę, proszeni są o pisemne zgłoszenie akcesu swojego uczestnictwa. Warunki, które będą decydować o zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie to:
  • wysoka średnia ocen i wyróżniająca postawa na zajęciach z przedmiotów zawodowych,
  • znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego,
  • dobre zachowanie i nienaganna frekwencja,
  • zaangażowanie społeczne w życie klasy i szkoły,
  • reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach.
Przy wyborze uczestników zakładamy równość szans dla chłopców i dziewcząt. Na zakończenie stażu przewidziany jest egzamin końcowy (test) potwierdzający rzeczywiste nabycie określonych nowych kompetencji i umiejętności.W ramach zagranicznego stażu, uczniowie mają zapewnione:
  • wsparcie organizacyjne i logistyczne: zakwaterowanie, wyżywienie,
  • ubezpieczenie, podróż do miejsca odbywania stażu i przejazdy lokalne,
  • opiekę nauczyciela, przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe (odbywa się przed wyjazdem, w szkole i jest ono obowiązkowe),
  • po zakończeniu praktyki uczestnicy otrzymają „Certyfikat” wydany przez instytucję partnerską oraz międzynarodowy dokument Europass-Mobilność potwierdzający szkolenie odbyte w innym kraju europejskim .

Uwaga! Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia odbywający zajęcia praktyczne u Pracodawców, są zobowiązani do uzyskania pisemnej zgody Pracodawcy na wyjazd w przypadku zakwalifikowania ucznia do udziału w projekcie.

Koordynator ds. projektów unijnych
mgr inż. Adam Sabiniok

Scroll to Top