Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Zyskaj doświadczenia, Stosuj wiedzę, Twórz przyszłość

Projekt „Zyskaj doświadczenia, Stosuj wiedzę, Twórz przyszłość” nr 2019-1-PL01-KA102-064171 realizowany w ramach programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1. Mobilność edukacyjna.

Opis Projektu (format PDF)


Działania

Prezentacje ze staży:

Scroll to Top