AkademiaPIMBaner

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie uzyskał Akredytację Polskiej Izby Motoryzacji w trzech zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Przyznana Akredytacja, to dowód uznania wysokiej jakości realizowanych działań oraz licznie podejmowanych przez szkołę innowacyjnych rozwiązań w branży motoryzacyjnej.

Komisja akredytacyjna pozytywnie oceniła nasz wniosek akredytacyjny, w którym oceniane było między innymi, wyposażenie techniczne szkolnych pracowni, wykorzystanie nowoczesnego oprogramowania, kwalifikacje kadry pedagogicznej oraz podejmowane przez nią dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji. Duży wkład w wysoką ocenę wniosku akredytacyjnego mają nasi uczniowie wraz z opiekunami, bo to oni odnoszą sukcesy w turniejach i konkursach branży motoryzacyjnej na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, a dzięki temu ZST jest postrzegany w środowisku jako szkoła aktywna, nowatorska i przebojowa. Na osiągnięty sukces wpłynęły również organizowane w Zespole Szkół Technicznych zajęcia pozalekcyjne i działania w ramach szkolnego koła Rally Team ZST, na których w ciekawy i innowacyjny sposób uczniowie budują pojazdy offroadowe i odnawiają pojazdy zabytkowe - między innymi "Malucha" znanego podróżnika Pana Arkadego Fiedlera.

Wszystkie wspólne działania dyrekcji, nauczycieli i uczniów przyczyniły się do tego,że nasza szkoła uzyskała maksymalną liczbę punktów w procesie akredytacji Polskiej Izby Motoryzacji.

Dzięki współpracy z PIM, Zespół Szkół Technicznych otrzyma między innymi wsparcie eksperckie w opracowywaniu materiałów dydaktycznych, wsparcie w pozyskiwaniu kontaktów branżowych do realizacji projektów edukacyjnych, staży zawodowych, innowacji pedagogicznych, staży branżowych dla nauczycieli, czy dostęp do wiedzy i rozwiązań technologicznych sektora przemysłu motoryzacyjnego oraz możliwość udziału przedstawicieli szkoły w konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez Polską Izbę Motoryzacji. Patronatem honorowym objęte zostaną również przedsięwzięcia szkolne dedykowane kształceniu zawodowemu w obszarze motoryzacji. Jest to niewątpliwie duży sukces zespołu samochodowego naszej szkoły.

 


powrot