Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

  • 31.10.2022 (poniedziałek) - dla technikum, BS I stopnia i BS II stopnia

  • 02.05.2023 (wtorek) - dla technikum, BS I stopnia i BS II stopnia

  • 04.05.2023 (czwartek) - dla technikum, BS I stopnia i BS II stopnia

  • 05.05.2023 (piątek) - dla technikum, BS I stopnia i BS II stopnia

  • 08.05.2023 (poniedziałek) - dla technikum, BS I stopnia i BS II stopnia

  • 06.06.2023 (wtorek) - dla technikum, BS I stopnia i BS II stopnia

  • 07.06.2023 (środa) - dla technikum i BS I stopnia

  • 09.06.2023 (piątek) - dla technikum, BS I stopnia i BS II stopnia

  • 12.06.2023 (poniedziałek) - dla technikum, BS I stopnia i BS II stopnia