Inauguracja roku szkolnego - klasy technikum i bs I-go stopnia (wrzesień)Inauguracja roku szkolnego - branżowa szkoła II-go stopnia (wrzesień)Rozdanie stypendiów starosty (wrzesień)