• 4 pti technik informatyk
  06.02.2023 – 03.03.2023r.
  (4 tygodnie, 120 godzin - 6 godzin dziennie)
  wychowawca: mgr inż Aleksandara Niczyporuk

 • 4 pmt technik mechatronik
  06.02.2023 – 03.03.2023r. (4 tygodnie, 120 godzin - 6 godzin dziennie)
  wychowawca: mgr Mirela Mrowiec-Hamerlik

 • 4 pte technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik ekonomista
  06.02.2023 – 03.03.2023r. (4 tygodnie, 120 godzin - 6 godzin dziennie)
  wychowawca: mgr Justyna Burek

 • 4 pmr technik mechanik, technik reklamy, technik rachunkowości
  06.02.2023 – 03.03.2023r. (4 tygodnie, 120 godzin - 6 godzin dziennie)
  wychowawca: mgr Alina Pluta

 • 1 tmp (bs II stopnia) technik mechanik, technik pojazdów samochodowych
  06.02.2023 – 03.03.2023r. (4 tygodnie, 140 godzin - 7 godzin dziennie)
  wychowawca: mgr inż. Jan Pałka

 • 3 pti technik informatyk
  06.03.2023 – 31.03.2023r. (4 tygodnie, 140 godzin - 7 godzin dziennie)
  wychowawca: mgr Dariusz Jędrzejek

 • 3 pmt technik mechatronik
  06.03.2023 – 31.03.2023r. (4 tygodnie, 140 godzin - 7 godzin dziennie)
  wychowawca: mgr inź. Beata Organ

 • 3 pte technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista
  6.03.2023 – 31.03.2023r. (4 tygodnie, 140 godzin - 7 godzin dziennie)
  wychowawca: mgr Agnieszka Cebula

 • 3 pto technik programista, technik reklamy
  6.03.2023 – 31.03.2023r. (4 tygodnie, 140 godzin - 7 godzin dziennie)
  wychowawca: mgr Hanna Liczba

 • 3 pth technik handlowiec, technik elektryk, technik mechanik
  6.03.2023 – 31.03.2023r. (4 tygodnie, 140 godzin - 7 godzin dziennie)
  wychowawca: mgr Ewa Szewczyk-Kozakowska