I-sze półrocze
II-gie półrocze
Klasy maturalne 01.09.2022 - 18.12.2022 19.12.2023 - 28.04.2023
Klasy 3 i 4 technikum po sp oraz klasa 1 bs II stopnia
01.09.2022 - 08.01.2023 09.01.2023 - 23.06.2023
Pozostałe klasy 01.09.2022 - 05.02.2023 06.02.2023 - 23.06.2023

 

 • 01.09.2022r. – inauguracja nowego roku szkolnego

 • 07.09.2022r. – zebrania z Rodzicami uczniów klas maturalnych i trzecich branżowej szkoły I stopnia

 • 08.09.2022r. – zebrania z Rodzicami uczniów pozostałych klas technikum i branżowej szkoły I stopnia

 • 14.09.2022r. – zebranie RP – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego szkoły

 • 15.09.2022r. – termin złożenia deklaracji do egzaminu zawodowego (sesja styczeń 2023)

 • 22.09.2022r. – wybory do Rady Rodziców

 • 30.09.2022r. – ostateczny termin złożenia deklaracji wstępnych o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w maju 2023

 • 03.11.2022r. – konsultacje dla Rodziców uczniów wszystkich klas

 • 02.12.2022r. – termin podania propozycji ocen w klasach maturalnych

 • 16.12.2022r. – termin podania propozycji ocen w klasach 3-cich  i 4 tych technikum (po sp)
 • 21.12.2022r. – zebranie RP w sprawie klasyfikacji śródrocznej klas maturalnych oraz szkolenie nt. procedur przeprowadzania egzaminów zawodowych

 • 21.12.2022r. – wywiadówki po I półroczu nauki dla Rodziców uczniów klas maturalnych


Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2021 – 01.01.2023r.


 • 09.01.2023r. ÷ 21.01.2023r. – egzamin zawodowy – część praktyczna (klasy 4-te technikum po gimnazjum i klasa 3-cia technik reklamy)

 • 10.01.2023r. ÷ 14.01.2023r. – egzamin zawodowy – część teoretyczna (klasy 4-te technikum po gimnazjum i klasa 3-cia technik reklamy)

 • 13.01.2023r. – termin podania propozycji ocen w klasach 1 i 2 technikum oraz w klasach 1, 2 i 3 branżowej szkoły I stopnia


Ferie zimowe: 16.01.2023r. – 29.01.2023r.


 • 06.02.2023r. ÷ 03.03.2023r. - praktyki zawodowe (klasy 4 technikum po sp i klasa 1 bs II stopnia)

 • 07.02.2023r. – ostateczny termin wprowadzenia zmian w deklaracjach o przystąpieniu do egzaminu maturalnego

 • 07.02.2023r. – termin złożenia deklaracji do egzaminu zawodowego (sesja czerwiec 2023)

 • 08.02.2023r. – zebranie RP w sprawie klasyfikacji klas 1, 2, 3 i 4 technikum (po sp) oraz klas 1, 2, 3 branżowej szkoły I stopnia

 • 09.02.2023r. – wywiadówki po I półroczu nauki dla Rodziców uczniów  klas 1, 2, 3 i 4 technikum (po sp) oraz klas 1, 2, 3 branżowej szkoły I stopnia

 • 22.02.2023r. – zebranie plenarne RP po I półroczu nauki

 • 22.02.2023r. ÷ 24.02.2023r. – rekolekcje wielkopostne

 • 06.03.2023r. ÷ 31.03.2023r. - praktyki zawodowe (klasy 3 technikum)


Wiosenna przerwa świąteczna: 06.04.2023r. – 11.04.2023r.


 • 12.04.2023r. – termin podania propozycji ocen w klasach maturalnych

 • 13.04.2023r. – zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych - propozycje ocen rocznych; konsultacje indywidualne dla Rodziców uczniów pozostałych klas

 • 26.04.2023r. – zebranie RP w sprawie klasyfikacji rocznej i końcowej dla klas maturalnych

 • 28.04.2023r. – zakończenie zajęć w klasach maturalnych

 • 04.05.2023r. ÷ 23.05.2023r. – egzaminy maturalne w części pisemnej

 • 10.05.2023r. ÷ 23.05.2023r. – egzaminy maturalne w części ustnej

 • 01.06.2023r. ÷ 18.06.2023r. – egzamin zawodowy – część praktyczna

 • 02.06.2023r. ÷ 07.06.2023r. – egzamin zawodowy – część teoretyczna

 • 06.06.2023r. – termin podania propozycji ocen w klasach 1, 2,3, 4 technikum (po sp) oraz w klasach 1, 2 i 3 branżowej szkoły I stopnia

 • 06.06.2023r. – zebrania z Rodzicami uczniów klas 1, 2, 3, 4 technikum (po sp) i klas 1, 2, 3 branżowej szkoły I stopnia – propozycje ocen rocznych

 • 20.06.2023r. – zebranie RP w sprawie klasyfikacji rocznej uczniów klas 1, 2, 3 i 4 technikum (po sp) oraz klas 1, 2, 3 bs I stopnia oraz klasy 1 bs II stopnia

 • 23.06.2023r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Ferie letnie: 26.06.2023 – 31.08.2023r.


 • 29.06.2023r. – zebranie plenarne RP podsumowujące roczną pracę szkoły