Drukuj
 
I-sze półrocze
II-gie półrocze
Klasy maturalne 01.09.2021 - 17.12.2021 18.12.2021 - 29.04.2022
Klasy trzecie technikum
01.09.2020 - 07.01.2022 08.01.2022 - 24.06.2022
Pozostałe klasy 01.09.2020 - 21.01.2022 22.01.2022 - 24.06.2022

 


Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2021 – 02.01.2022r.Ferie zimowe: 14.02.2022r. – 27.02.2022r.Wiosenna przerwa świąteczna: 14.04.2022r. – 19.04.2022r.Ferie letnie: 27.06.2022 – 31.08.2022r.