W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Technicznych kształcimy młodzież w następujących typach szkół i zawodach:

Technikum:

Branżowa szkoła I stopnia:

Branżowa szkoła II stopnia:

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach:

  • elektromechanik pojazdów samochodowych;

  • operator obrabiarek skrawających;

  • technik pojazdów samochodowych;

  • technik mechanik;

Ponadto:

  • dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną zakupioną ze środków pomocowych Unii Europejskiej;

  • bierzemy udział w programach - projektach międzynarodowych i krajowych;

  • świadczymy usługi mechaniczne i samochodowe w Stacji Kontroli Pojazdów i na Warsztatach Szkolnych;

  • umożliwiamy podnoszenie kwalifikacji zawodowych w Centrum Szkoleniowo-Technologicznym.