Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;

 • eksploatowania instalacji elektrycznych;

 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Absolwenci technikum elektrycznego mogą być zatrudnieni w:

 • zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną,

 • zakładach produkujących urządzenia elektryczne,

 • firmach zajmujących się montażem instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,

 • zakładach eksploatujących urządzenia elektryczne,

 • serwisach elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,

 • placówkach zajmujących się dystrybucją urządzeń i osprzętu elektrycznego.


powrot