Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;

 • administrowania systemami operacyjnymi;

 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;

 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

 • tworzenia i administracji stronami internetowymi;

 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;

 • programowania aplikacji internetowych;

 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią

Absolwenci technikum informatycznego mogą być zatrudnieni w:

 • instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,

 • firmach zajmujących się instalowaniem, uruchamianiem i prowadzeniem baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego,

 • firmach zajmujących się dostawą Internetu.


powrot