Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

  • montowania maszyn i urządzeń;

  • obsługiwania maszyn i urządzeń;

  • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;

  • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;

  • nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;

Absolwent technikum mechanicznego może być zatrudniony w zakładach produkcyjnych i usługowych związanych z przemysłem maszynowym, budownictwem, górnictwem, transportem, rolnictwem. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.


powrot