Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

  • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;

  • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

  • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

  • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;

  • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Absolwenci technikum mechatronicznego mogą być zatrudnieni w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, wzakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania,serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych. Technik mechatronik szkoły może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.


powrot