Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;

 • diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;

 • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;

 • organizowania i nadzorowania procesu obsługi pojazdów samochodowych;

 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

Absolwenci technikum pojazdów samochodowych mogą być zatrudnieni w:

 • stacjach obsługi pojazdów,

 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,

 • stacjach kontroli pojazdów,

 • salonach sprzedaży pojazdów samochodowych,

 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,

 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,

 • przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Absolwent szkoły może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.


powrot