Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • tworzenia i administracji stronami internetowymi;

 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;

 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;

 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;

 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;

 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik programista mogą być zatrudnieni m.in. w:

 • przedsiębiorstwach produkujących systemy komputerowe;

 • firmach usługowych, zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub aplikacji internetowych;

 • firmach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;

 • firmach zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;

 • firmach zajmujących się administracją baz danych;

 • firmach zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych


powrot